Danh mục sản phẩm
MÁY CHIẾU MÀN CHIẾU ÂM THANH KODA MÁY CHIẾU VẬT THỂ SWAN HIVI AUDIO PHỤ KIỆN TRÌNH CHIẾU THIẾT BỊ ÂM THANH
Sản phẩm nổi bật
Hiển thị

Màn chiếu treo tường

Màn chiếu treo EASYSCREEN (84"x84") EA-84W

Kích thước 2,13x2,213m - 120" đường chéo.

1.899.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (80"x80"), EA-80W

Kích thước 2,03x2,03m - 113" đường chéo.

1.780.000đ
-14%

Màn chiếu treo EASYSCREEN (96"x72") EA-120W

Kích thước 2,44x1,83m - 120" đường chéo.

2.640.000đ 2.290.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (96"x96") EA-96W

Kích thước 2,44x2,44m - 136" đường chéo

2.200.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (120"x90") EA-150W

Kích thước 3,05x2,29m - 150' đường chéo.

3.650.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (60"x60") EA-60W

Kích thước 1,52x1,52m - 85" đường chéo.

990.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (70"x70"), EA-70W

Màn chiếu treo kích thước 1,78x1,78m - 100" đường chéo

990.000đ

Màn chiếu treo EASYSCREEN (120"x120") EA-170W

Màn chiếu treo kích thước 3,05x3,05m - 170" đường chéo.

4.400.000đ