Danh mục sản phẩm
MÁY CHIẾU MÀN CHIẾU ÂM THANH KODA MÁY CHIẾU VẬT THỂ SWAN HIVI AUDIO PHỤ KIỆN TRÌNH CHIẾU THIẾT BỊ ÂM THANH
Sản phẩm nổi bật
Hiển thị

Màn chiếu điện

-18%

Màn chiếu điện EASYSCREEN (70"x70") EA-70E

Màn chiếu điều khiển điện 100" (tỷ lệ 1:1).

2.800.000đ 2.310.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (84"x84") EA-84E

Màn chiếu điều khiển điện 120" (tỷ lệ 1:1).

2.970.000đ
-10%

Màn chiếu điện EASYSCREEN (80"x60") EA-100E

Màn chiếu điều khiển điện 100" (tỷ lệ 4:3).

3.050.000đ 2.750.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (96"x72") EA-120E

Màn chiếu điều khiển điện 120" (tỷ lệ 4:3).

3.520.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (96"x96") EA-96E

Màn chiếu điều khiển điện 136" (tỷ lệ 1:1).

3.300.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (120"x90") EA-150E

Màn chiếu điều khiển điện 150" (tỷ lệ 4:3).

5.720.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (120"x120") EA-170E

Màn chiếu điều khiển điện 170" (tỷ lệ 1:1).

5.830.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (144"x108") EA-180E

Màn chiếu cho hội nghi và hội trường lớn kích thước 180".

16.500.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (160"x120") EA-200E

Màn chiếu cho hội nghi và hội trường lớn kích thước 200".

19.800.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (200"x150") EA-250E

Màn chiếu cho hội nghi và hội trường lớn kích thước 250".

65.000.000đ

Màn chiếu điện EASYSCREEN (240"x180") EA-300E

Màn chiếu cho hội nghi và hội trường lớn kích thước 300".

125.000.000đ