Danh mục sản phẩm
MÁY CHIẾU MÀN CHIẾU ÂM THANH KODA MÁY CHIẾU VẬT THỂ SWAN HIVI AUDIO PHỤ KIỆN TRÌNH CHIẾU THIẾT BỊ ÂM THANH
Sản phẩm nổi bật
Hiển thị

Dây tín hiệu máy chiếu

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 5m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

198.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 10m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

245.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 15m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

380.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 20m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

450.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 25m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

600.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 30m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

660.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 40m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

750.000đ

Cáp tín hiệu máy chiếu chuẩn VGA 50m

Cáp tín hiệu analog dành cho máy chiếu chuẩn kết nối VGA.

1.100.000đ